De missie van SpiritWorks | Psychotherapie,Coaching en Counselling

Onze Missie

SpiritWorks: Onze Missie

 SpiritWorks  Visie | Waarden | Strategie  Missie

De missie is de reden waarom SpiritWorks bestaat en geeft aan wat de opdracht is van SpiritWorks.

Ieder mens heeft het recht om persoonlijke groei te ervaren en op die manier zijn hoogste potentieel aan te spreken. Elk mens heeft recht om een gelukkig en gezond leven te leiden.

Kiezen voor coaching is een keuze voor het werken met mensen, met hun bezorgdheden en kwetsbaarheden. Het doel is het doen (h)erkennen, aanspreken en verder ontwikkelen van ieders verborgen troeven en talenten.Dit is de website van Spiritworks en Reinout Baeckelmans. Bekijk ze hier: SpiritWorks.