AANVAARD JEZELF: Aanvaard mensen en voorvallen zoals ze zijn. Er zijn zaken waar je niets kan of mag aan veranderen. “Het is, wat het is”. Sta voor alles open, zo kan je ten volle synchroniciteit beleven.

Hier vind je meer detailinformatie over hoe tot rust te komen van SpiritWorks, psychotherapie & coaching op maat door Reinout Baeckelmans

KEN JEZELF: Respecteer je grenzen en beperkingen, zonder jezelf verwijten te maken. Je kan alles wat je nodig hebt om fundamenteel gelukkig te worden aanleren. Wat vandaag niet is, kan morgen zijn.

Hier vind je meer detailinformatie over hoe tot rust te komen van SpiritWorks, psychotherapie & coaching op maat door Reinout Baeckelmans

LEEF IN HET MOMENT: Alles wat is, is het hier en nu. Alles gebeurt nu. Word je bewust van het moment en wees er volledig in aanwezig. Het verleden is voorbij, de toekomst kan niet ingeschat of voorspeld worden, want deze is constant in beweging. De enige constante is de constante verandering.

Hier vind je meer detailinformatie over hoe tot rust te komen van SpiritWorks, psychotherapie & coaching op maat door Reinout Baeckelmans

WEES CREATIEF: Creativiteit en oplossend vermogen zijn belangrijke troeven, maar verwacht niet dat mensen altijd even openstaan om nieuwe ideeën toe te passen of te implementeren. Ontwikkel je intuïtie, deze weet meer dan jij je kan voorstellen.

Hier vind je meer detailinformatie over hoe tot rust te komen van SpiritWorks, psychotherapie & coaching op maat door Reinout Baeckelmans

ADEM BEWUST: Word je bewust van je ademhaling: alsof het je enige taak is die je overdag bewust moet uitvoeren.

Hier vind je meer detailinformatie over hoe tot rust te komen van SpiritWorks, psychotherapie & coaching op maat door Reinout Baeckelmans

VERANDER JEZELF: Transformatie kan alleen door toe te laten, te aanvaarden, te accepteren. De toestand toelaten/aanvaarden/observeren zoals hij is, zonder te veroordelen, zonder je aangesproken te voelen, zonder je verantwoordelijk te voelen,… is een oplossing die de ademhaling kan ondersteunen om in je evenwicht te blijven.

Hier vind je meer detailinformatie over hoe tot rust te komen van SpiritWorks, psychotherapie & coaching op maat door Reinout Baeckelmans