Reinout Baeckelmans

Reinout Baeckelmans

Psychotherapeut, Hypnotherapeut & Coach in Heist-op-den-Berg
(Heist-op-den-Berg)
0479419959
Over

Hallo, ik ben Reinout Baeckelmans, psychotherapeut.

Reinout Baeckelmans

Psychotherapeut; een gewichtig woord om te zeggen dat ik vooral bezig wil zijn met het welzijn van mensen. Of dat nu gaat over assertiviteit, zelfvertrouwen, veiligheid, stress, creativiteit of verandering,… de mens met al z’n bezorgdheden en kwetsbaarheden staat voor mij centraal.

Iedereen heeft (al dan niet verborgen) troeven en talenten. Mijn doel is die te (h)erkennen, aan te spreken en verder te helpen ontwikkelen.

Ik heb gemerkt dat dat lukt door mensen terug bewust te laten denken, voelen en doen.

Mijn achtergrond en opleiding situeren zich in psychotherapie, hypnotherapie, Da Silva training en transformatie coaching. Ik verdiepte mezelf in persoonlijke ontwikkeling, personal branding, integratieve psychologie en psychotherapie.

In 2013 vervolmaakte ik me verder tot psychotherapeut. Mijn studie tot Kind en Jeugd psychotherapeut werkte ik af in 2014.

signature_reinout.baeckelmansvcard_reinout.baeckelmans

Psychotherapie en Persoonlijke Ontwikkeling

Als het aankomt op het helpen van mensen, om hun emotionele problemen op te lossen en hun innerlijke gemoedstoestand in balans te brengen, dan is psychotherapie en coaching wetenschappelijke bewezen het meest succesvolle plan van aanpak. Het bevordert jouw emotionele en mentale gezondheid.

Psychotherapie voor kinderen

Kinderen voelen veel. En ook al zijn ze vaak mondig, dat betekent niet dat ze onder woorden kunnen brengen wat er in hun hoofdje gebeurt. Emoties zijn een raar ding. Nog meer voor ouders die die emoties moeten vatten. Dat jij hier deze tekst aan het lezen bent, betekent dat je thuis met zo’n situatie zit. “Maar wat nu?” vraag je jezelf af. [lees meer]

Psychotherapie voor jongeren

Opgroeien kan best vermoeiend zijn. Al is het voor ouders een korte fase waar je door moet, als jongere duurt het een eeuwigheid. Je verandert dag na dag, van binnen en van buiten. Je reageert anders op vrienden en familie, en zij op jou. Sommige mensen begrijpen jou en voelen je perfect aan. Andere staan mijlenver van wat jij denkt. [lees meer]

Psychotherapie voor volwassenen

Iedereen heeft wel eens een mindere dag. Iedereen heeft wel eens last van stress, van te weinig fut of teveel boosheid. En voor sommigen is het moeilijk om daar terug uit te stappen. De redenen zijn ongelooflijk divers: het Belgische weer, onzekerheid, het verleden, of iets in de toekomst. Tot zelfs dingen die je niet kan benoemen, maar je des te harder voelt. [lees meer]

Psychotherapie voor senioren

Iedereen heeft wel eens een mindere dag. Iedereen heeft wel eens last van een slechte stemming, van te weinig fut of teveel verdriet in het leven en daarbij kan ik je helpen. Af en toe heeft iedereen wel eens een mindere moment in zijn of haar leven. [lees meer]

Persoonlijke Ontwikkeling

Ik was al jaren bezig met iets wat ik “persoonlijke ontwikkeling” noemde, omdat ik steeds op zoek was naar een betere versie van mezelf. Maar ik zag het als iets persoonlijk: iets dat alleen van toepassing was voor mezelf. Elke stap in mijn evolutie in mijn carrière ging gepaard met een transformatie in mijn “persoonlijke ontwikkeling“. Onder elke laag ontdekte ik nieuwe mogelijkheden voor mezelf. [lees meer]

Ervaring
2011 – NU | Coach & Therapeut | SpiritWorks

Mijn aanpak kenmerkt zich door een coachende houding en dialoog. Hierdoor maak ik mensen bewust van hun eigen denken, voelen en doen.

Het persoonlijk leiderschap dat hieruit volgt is een katalysator voor verandering en transformatie.

2012 – 2014 | Persoonlijke Ontwikkelings Coach | Atel

Bij deze firma werkte ik een cursus” Persoonlijke Ontwikkeling ” uit met het oog op het begeleiden van langdurig werklozen.

Bedoeling was om via persoonlijke groei mensen terug naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Met succes zo bleek.

2010 – 2013 | Coach | YAR Vlaanderen

YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren met een complexe problematiek op verschillende levensdomeinen.

Het betreft veelal, maar niet uitsluitend, jongeren met een dossier bij de jeugdrechtbank. YAR biedt deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.

Binnen deze organisatie werkte ik als coach.

Opleidingen
Integratieve Kind -en Jeugdpsychologie

Deze integratieve jaaropleiding beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in het begeleiden van kinderen en jongeren.

In het werken met kinderen en jongeren is een goede, nauwe aansluiting met het kind en de jongere essentieel: kinderen hebben een andere taal: doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal .

Vanuit dit oogpunt wordt een breed spectrum aan begeleidingsattitudes, methodieken en vaardigheden aangeleerd. Naast een grondige studie van levenslooppsychologische inzichten komen ook veel interventies en werkvormen aan bod om groei en verandering bij het kind/de jongere te stimuleren.

Postgraduaat Integratieve Psychologie

Deze 4-jarige opleiding tot Integratief – Humanistisch – Experiëntieel Psychotherapeut was de eerste in Vlaanderen. De AIHP vzw organiseert immers al 37 jaar een professionele opleiding Psychotherapie, die heden, geaccrediteerd is door de belangrijkste ziekenfondsen (bv. Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds,… e.a.).

Deze opleiding werd, in 2012, ook door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd waardoor gegradueerden, rechtstreeks het ECP (European Certificate Psychotherapy) kunnen verkrijgen.

Deze opleiding tot Integratief – Humanistisch – Experiëntieel Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie.

Da Silva Methode (Relaxatie Training)

De Silva Methode is een praktische, eenvoudige maar krachtige methode om beter je mentale vermogens te benutten.

Hierdoor verbeteren jouw prestaties en verandert je leven in positieve zin.

De Silva Methode leert je hoe je in enkele minuten in een staat van volledige ontspanning kunt komen, zowel fysiek als mentaal en hoe je op een actieve manier zelf je denken stuurt om af te geraken van stress, angsten, slaapproblemen, hoofdpijn, migraine, burn-out, depressie e.d.

Hypnotherapie (Hypnose Therapie)

Deze opleiding is samengesteld door The National Guild of Hypnotists, uit de ervaring van professionele hypnotherapeuten.

De gilde is een professionele beroepsorganisatie waarbij wereldwijd meer dan 18.000 hypnotherapeuten zijn aangesloten.

Ecoute tons corps

Deze school leert ons om naar ons lichaam te luisteren om ons bewust te worden van de angsten, schuldgevoelens, overtuigingen enz. die we allemaal meedragen en die bijdragen tot problemen in ons leven. Zodra we kunnen zien hoe deze overtuigingen ons leven hebben beïnvloed, krijgen we de tools om ze te overwinnen.

Door te luisteren naar de boodschappen die ons lichaam en onze omgeving ons sturen, worden we teruggeleid naar respect voor onszelf en voor anderen.

Workshop
New Perspectives Emerging From ‘Living Forward’ – Mia Leijssen

Existentiële welzijnsbegeleiding: Een persoonsgerichte ervaringsgerichte benadering
Onderzoek existentiële thema’s in je persoonlijke en professionele leven. Ontwikkel sterke punten en counselingsvaardigheden om je eigen welzijn en dat van anderen te verbeteren.

Lidmaatschap
  • BNVIP De Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP) is een professionele beroepsvereniging die zich als doel stelt om, zowel in België als in Nederland, maar ook in de rest van Europa, de ontwikkeling van de integratieve psychologie en psychotherapie te bevorderen; toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingsinstituten voor integratieve psychotherapeuten en aanverwante beroepen, en de beroepsbelangen van deze professionelen te verdedigen.
  • ABP-BVP De Belgische vereniging voor Psychotherapie werkt al jaren aan de ontwikkeling en uitbouw van een juridisch kader rond psychotherapie in België en dit sinds 1998. We doen dit in nauwe samenwerking met de European Association for Psychotherapy die al sinds 1991 op Europees niveau therapeuten uit verschillende landen en modaliteiten verbindt en onderwijscriteria vastlegt. De EAP is ook actief in de Europese regelgeving rond psychotherapie.
  • EAIP De Europese Vereniging van Integratieve Psychotherapie werd in 1993 opgericht. Het is de European Wide Accrediting Organisation (EWAO) voor integratieve psychotherapie in Europa.
Hypnose
Da Silva Training
Integratieve Psychotherapie
Relaxatie oefeningen
Integratieve kind - en jeugdpsychotherapie