Veelgestelde vragen

Wat is therapie ?

Therapie heeft de bedoeling om een probleem op te lossen. In dit proces heb je één of verschillende ontmoetingen met mij. Het kan een groot aantal specifieke problemen oplossen: problematisch gedrag, eigen overtuigingen, vervelende gevoelens en reacties in het lichaam kunnen onderzocht worden.

Wat is persoonlijke ontwikkeling ?

Ik zal samen met u doelen opstellen met als bedoeling om jou persoonlijk te laten groeien. Door middel van gesprekken en opdrachten word je begeleid naar de door jou gestelde doelen.

Wat doet een therapeut ?

Door middel van gesprekken zal ik bepalen wat de oplossing voor jouw klachten kan zijn. Aan de hand van een analyse zal een diagnose plus behandelplan worden opgesteld.

Ik begeleidt jou vervolgens naar het bepaalde doel. Vaak krijg je van mij opdrachten mee, welke je zelf buiten de sessies kan uitvoeren.

Wanneer ga je best naar een therapeut ?

Wanneer je er zelf niet meer in slaagt om jouw persoonlijke klachten of problemen onder controle te krijgen en je mijn professionele hulp wenst.

Welke therapie heb ik nodig ?

Het volgen van een begeleiding is in de eerste plaats een medische aangelegenheid. Bespreek daarom altijd eerst jouw klachten met jouw huisarts en hij kan jou naar mij doorverwijzen.

Hoe lang duurt therapie ?

Zo lang het nodig is. Als jouw gebroken been niet genezen is na 6 weken, dan laat je er toch ook nog even de plaaster rond? Gemiddeld duurt een behandeling een tiental weken met één sessie per week. Afhankelijk van jouw problematiek en jouw vooruitgang kan dat aantal wel verschillen.

Hoeveel kost therapie ?

Therapie kost bij mij 60 € per sessie. Zie het als een investering in jezelf: je wordt er altijd beter van.

Word psychotherapie terugbetaald door het ziekenfonds ?

Ik ben een erkend psychotherapeut (PT-19670206-121231), d.w.z. dat bepaalde ziekenfondsen (een aantal) therapiesessies terugbetalen. Je kan hier dan ook nakijken om welke ziekenfondsen het gaat.

Terugbetaling bij de Christelijke Mutualiteit

Jongeren
• Per afspraak wordt maximum 50% terugbetaald, met een maximum van 30€ per sessie.
• Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is dit 75% en geldt een maximum van 45€ per sessie.
• Er worden momenteel maximaal en eenmalig twaalf sessies per persoon terugbetaald (niet per kalenderjaar). Het gaat maximaal over 360€ per jongere, of 540€ bij een verhoogde tegemoetkoming.

Volwassenen
• Per afspraak wordt 10€ terugbetaald indien dit 50% of minder is dan het totaalprijs per sessie. M.a.w., indien een sessie 16€ zou kosten, bedraagt de terugbetaling 8€.
• De terugbetaling bedraagt 15€ (75% of minder van het totaal sessiebedrag) bij een verhoogde tegemoetkoming.
• Er worden momenteel maximaal twaalf sessies per lid terugbetaald. Dit is maximaal 120€ per volwassene, of 180€ bij een verhoogde tegemoetkoming.

Voorwaarden
• Je moet lid zijn van CM
• De therapeut moet een overeenkomst met CM hebben. SpiritWorks heeft deze overeenkomst afgesloten en is erkend psychotherapeut voor CM (CM erkenning: 09861633).
• Je bent in het bezit van een doorverwijzingsbewijs van de huisdokter.
• Je wordt behandeld voor psychische stoornissen en/of aandoeningen.

Aanvraagformulier
• Laat het “aanvraagformulier” door SpiritWorks invullen,
• Voeg je doorverwijzingsbewijs toe,
• En breng beide samen binnen bij je lokale CM kantoor.
Maak hier alvast een afspraak bij SpiritWorks.

Terugbetaling bij de Voorzorg

Jongeren
• Er wordt een terugbetaling van 15€ voorzien per sessie van minimaal 45 minuten, dit voor maximaal 6 sessies per jaar.
• Er wordt ook een terugbetaling van maximum 5€ voorzien per sessie voor 12 groepssessies per jaar. Je krijgt in totaal maximum 90€ terugbetaald per jaar.
• Heb je recht of verhoogde tegemoetkoming dan krijg je maximum 30€ per individuele sessie en 10€ per groepssessie terugbetaald. De maxima aantal sessie blijven hetzelfde. De maximum terugbetaling per jaar bedraagt 180€.

Volwassenen
• Je hebt recht op een terugbetaling van 10€ per sessie voor maximum 12 sessies per jaar. Dus maximum 120€ per jaar.

Voorwaarden
• Je bent lid van het ziekenfonds.
• De begeleiding gebeurt door een psycholoog erkend door de psychologencommissie of door een psychotherapeut erkend door De VoorZorg. SpiritWorks is zo’n erkend psychotherapeut voor De Voorzorg.
• Je geniet geen tegemoetkoming voor behandelingen tijdens een hospitalisatie of verblijf in een instelling voor gehandicapten.

Aanvraagformulier
• Vul het “terugbetalingsformulier” in
• En bezorg dit aan je lokaal Voorzorg kantoor.
• Wanneer je aangesloten bent bij De VoorZorg kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van een psycholoog/psychotherapeut, pijnpsycholoog of seksuoloog die samenwerkt met het ziekenfonds. SpiritWorks werkt op die manier samen met De Voorzorg.
• Zo betaal je maar 28€ in plaats van 56€ per sessie, dit voor maximum 12 sessies per jaar. Vanaf de 13de sessies word je korting kleiner.
Maak hier alvast een afspraak bij SpiritWorks.

Terugbetaling bij de Liberale Mutualiteit

Jongeren
• Er is een terugbetaling van 20€ per sessie voorzien.
• Daarnaast wordt ook 60% van de kostprijs van een mindfulness cursus terugbetaald.
• Er wordt maximum 120€ per jaar terugbetaald.

Volwassenen
• Per sessie wordt een bedrag van 10€ terugbetaald en net zoals bij jongeren kan je genieten van een 60% terugbetaling van een mindfulness cursus.
• Er wordt maximum 60€ per jaar terugbetaald.

Voorwaarden
• SpiritWorks is opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van LM. SpiritWorks is erkend psychotherapeut voor LM.
• De begeleiding gebeurt na een doorverwijzing door een arts.

Aanvraagformulier
• Voor een terugbetaling voor jongeren laat je het formulier “psychologische begeleiding jongeren (consultaties)”
• Of “psychologische begeleiding jongeren (mindfulness)” invullen.
• Voor een terugbetaling voor volwassenen laat je het formulier “psychologische begeleiding volwassenen (consultatie)
• Of “psychologische begeleiding volwassenen (mindfulness)” invullen.
• Bezorg het correcte ingevulde formulier aan je lokale LM kantoor.
Maak hier alvast een afspraak bij SpiritWorks.

Is er een QR code om een afspraak te boeken ?