Disclaimer van SpiritWorks: Psychotherapie, Hypnotherapie, EMDR & Coaching in Heist-op-den-Berg

Met deze website wil ik:

  • je SpiritWorks beter leren kennen: mijn diensten, aanpak en werking
  • je basisinformatie verstrekken over aspecten van psychotherapie en coaching
  • je inlichten over de terugbetaling van psychotherapie en mindfullness
  • je online afspraken laten boeken.

Aansprakelijkheid

Ik besteed steeds veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het steeds om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing vindt in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert psychotherapie en coaching zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat mijn site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.

De informatie op deze website  is dus te nemen als eerste advies. Ze  heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die je krijgt in mijn praktijk, of via telefoon of online therapie en coaching, … Daarom neem ik geen juridische verantwoordelijkheid op voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan. Daarentegen hou ik graag rekening met kritiek of suggesties die je mij wil overmaken.

Het spreekt overigens voor zich dat deze beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing is op de eigenlijke werking van mijn praktijk, hetzij mijn administratieve dienst die instaan voor de terugbetaling van psychotherapie en mindfullness.

Mijn website kan links bevatten naar andere sites, waarover ik geen controle heb. Uiteraard kan ik niet garanderen dat deze sites beschikbaar zijn, of dat de inhoud ervan juist en volledig is. Ik kan hierin geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle materialen, tenzij anders vermeld, zijn afkomstig van het internet en worden verondersteld tot het publieke domein te behoren. In het geval dat er toch een probleem of fout is met auteursrechtelijk beschermd materiaal, is de schending van het auteursrecht onbedoeld en niet-commercieel en zal het materiaal onmiddellijk worden verwijderd na overlegging van bewijs.

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is kan je gratis raadplegen. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt indien je cliënt bent van SpiritWorks. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van SpiritWorks.

Toepasbaarheid

Deze site, en SpiritWorks in het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

Aanvullende inlichtingen

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be