Reinout Baeckelmans

Reinout Baeckelmans

Therapeut
Itegem
0479 41 99 59
Over

Hallo, ik ben Reinout Baeckelmans, psychotherapeut.

Psychotherapeut; een gewichtig woord om te zeggen dat ik vooral bezig wil zijn met het welzijn van mensen. Of dat nu gaat over assertiviteit, zelfvertrouwen, veiligheid, stress, creativiteit, of verandering,… de mens met al z’n bezorgdheden en kwetsbaarheden staat voor mij centraal.

Iedereen heeft (al dan niet verborgen) troeven en talenten. Mijn doel is die te (h)erkennen, aan te spreken en verder te helpen ontwikkelen.

Ik heb gemerkt dat dat lukt door mensen terug bewust te laten denken, voelen en doen.

Mijn achtergrond en opleiding situeren zich in psychotherapie, hypnotherapie, Da Silva training en transformatie coaching. Ik verdiepte mezelf in persoonlijke ontwikkeling, personal branding, integratieve psychologie en psychotherapie.

In 2013 vervolmaakte ik me verder tot psychotherapeut. Mijn laatste studie tot Kind en Jeugd psychotherapeut werkte ik af in 2014.

signature_reinout.baeckelmansvcard_reinout.baeckelmans

 

Psychotherapie en Persoonlijke Ontwikkeling
Ervaring
2011 – NU | Coach & Therapeut | SpiritWorks

Mijn aanpak kenmerkt zich door een coachende attitude en dialoog. Hierdoor maak ik mensen bewust van hun eigen denken, voelen en doen.

Het persoonlijk leiderschap dat hieruit volgt is een katalysator voor verandering en transformatie.

2012 – 2014 | Persoonlijke Ontwikkelings Coach | Atel

Bij deze firma werkte ik een “Persoonlijke Ontwikkeling“‘s cursus uit met het oog op het begeleiden van langdurige werklozen.

Bedoeling was om via persoonlijke groei mensen terug naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Met succes zo bleek.

2010 – 2013 | Coach | YAR Vlaanderen

YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren met een complexe problematiek en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen.

Het betreft veelal, maar niet uitsluitend, jongeren met een dossier bij de jeugdrechtbank. YAR biedt deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.

Binnen deze organisatie werkte ik als veiligheidscoach en zorgde mee voor een veilige omgeving voor jongeren en coaches.

Opleidingen
Integratieve Kind -en Jeugdpsychologie

Deze integratieve jaaropleiding beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in het begeleiden van kinderen en jongeren.

In het werken met kinderen en jongeren is een goede, nauwe aansluiting met het kind en de jongere essentieel: kinderen hebben een andere taal: doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal .

Vanuit dit oogpunt worden een breed spectrum aan begeleidingsattitudes, methodieken en vaardigheden aangeleerd. Naast een grondige studie van levenslooppsychologische inzichten komen ook veel interventies en werkvormen aan bod om groei en verandering bij het kind/de jongere te stimuleren.

Postgraduaat Integratieve Psychologie

Deze 4-jarige opleiding tot Integratief – Humanistisch – Experiëntieel Psychotherapeut was de eerste in Vlaanderen. De AIHP vzw organiseert immers al 37 jaar een professionele opleiding Psychotherapie, die heden, geaccrediteerd is door de belangrijkste ziekenfondsen (bv. Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds,… e.a.).

Deze opleiding werd, in 2012, door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd waardoor gegradueerden, rechtstreeks het ECP (European Certificate Psychotherapy) kunnen verkrijgen.

Deze opleiding tot Integratief – Humanistisch – Experiëntieel Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie.

Da Silva Methode (Relaxatie Training)

De Silva Methode is een praktische, eenvoudige maar krachtige methode om beter je mentale vermogens te benutten.

Hierdoor verbeteren je prestaties en verandert je leven in positieve zin.

De Silva Methode leert je hoe je in enkele minuten in een staat van volledige ontspanning kunt komen, zowel fysiek als mentaal en hoe je op een actieve manier zelf je denken stuurt om af te geraken van stress, angsten, slaapproblemen, hoofdpijn, migraine, burn-out, depressie e.d.

Hypnotherapie (Hypnose Therapie)

Deze opleiding is samengesteld door The National Guild of Hypnotists, uit de ervaring van professionele hypnotherapeuten.

De gilde is een professionele beroepsorganisatie waarbij wereldwijd meer dan 18.000 hypnotherapeuten zijn aangesloten.

Ecoute tons corps

Deze school leert ons om naar ons lichaam te luisteren om ons bewust te worden van de angsten, schuldgevoelens, overtuigingen enz. die we allemaal meedragen en die bijdragen tot problemen in ons leven.

Zodra we kunnen zien hoe deze overtuigingen ons leven hebben beïnvloed, krijgen we de tools om ze te overwinnen.

Door te luisteren naar de berichten die ons lichaam en onze omgeving ons sturen, worden we teruggebracht tot respect voor onszelf en voor anderen.

Lidmaatschap
  • ABP-BVP

    De ABP-BVP is een nationaal erkende beroepsfederatie die in België de EAP-European Association for Psychotherapy vertegenwoordigt als NUO-National Umbrella Organisation. Het doel van de ABP-BVP is psychotherapie, als autonoom en hoger opgeleid beroep, te erkennen. Het biedt één platform voor alle psychotherapeuten over alle modaliteiten en vooropleidingen heen en dient als werkinstrument om de doelstellingen van de ABP-BVP beter te kunnen realiseren.

 

  • EAIP

    De Europese Vereniging van Integratieve Psychotherapie werd in 1993 opgericht. Het is de European Wide Accrediting Organisation (EWAO) voor integratieve psychotherapie in Europa.

 

  • Platform Psychotherapie

    Het Platform Psychotherapie is een initiatief van de ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie). Het is, in annex van de ABP-BVP, het werkinstrument om ideeën en activiteiten uit de ABP-BVP, tot uitvoering te brengen.
Hypnose
Da Silva Training
Integratieve Psychotherapie
Relaxatie oefeningen
Integratieve kind - en jeugdpsychotherapie